Mahtab Firouzabadi | Works

Back
 • Leyli Rashidi, Untitled 05 | charcoal on paper, covered by lace | 190x150 cm | 2020

 • Leyli Rashidi, Untitled 04 | charcoal on paper, covered by lace | 190x150 cm | 2020

 • Leyli Rashidi, Untitled 02 | charcoal on paper, covered by lace | 190x150 cm | 2019

 • Leyli Rashidi, Untitled 01 | charcoal on paper, covered by lace | 190x150 cm | 2019

 • Leyli Rashidi, Untitled 21 | marker & pen on satin | 20x20 cm | 2018

 • Leyli Rashidi, Untitled 16 | marker & pen on satin | 20x20 cm | 2018

 • Leyli Rashidi, Untitled 15 | marker & pen on satin | 20x20 cm | 2018

 • Leyli Rashidi, Untitled 19 | marker & pen on satin | 20x20 cm | 2018

 • Leyli Rashidi, Untitled 14 | marker & pen on satin | 20x20 cm | 2018

 • Leyli Rashidi, Untitled 13 | pencil on paper & oil under glass | 42x35 cm | 2020

 • Leyli Rashidi, Untitled 09 | pencil on paper & oil under glass | 42x34 cm | 2019

 • Leyli Rashidi, Untitled 08 | pencil on paper & oil under glass | 38x33 cm | 2020

 • Leyli Rashidi, Untitled 10 | pencil on paper & oil under glass | 42x34 cm | 2019

 • Leyli Rashidi, Untitled 11 | pencil on paper & oil under glass | 42x35 cm | 2020

 • Leyli Rashidi, Untitled 12 | pencil on paper & oil under glass | 42x35 cm | 2019

 • Leyli Rashidi, Untitled 07 | pencil on paper & oil under glass | 38x33 cm | 2019

 • Leyli Rashidi, Untitled 06 | pencil on paper & oil under glass | 38x33 cm | 2019 | 5.000.000 T