Mahtab Firouzabadi | Works

Back
 • Habib Farajabadi, Untitled l Acrylic on Linen l 200x160cm l 2019

 • Habib Farajabadi, Untitled l Acrylic on Linen l 200x160cm l 2019

 • Habib Farajabadi, Untitled l Acrylic on Linen l 200x160cm l 2019

 • Habib Farajabadi, Untitled l Acrylic on Linen l 200x160cm l 2019

 • Habib Farajabadi, Untitled l Mixed Media l 60x44cm l Unique l 2019

 • Habib Farajabadi, Untitled l Mixed Media l 60x44cm l Unique l 2019

 • Habib Farajabadi, Untitled l Mixed Media l 60x44cm l Unique l 2019

 • Habib Farajabadi, Untitled l Mixed Media l 60x44cm l Unique l 2019

 • Habib Farajabadi, Untitled l Mixed Media l 60x44cm l Unique l 2019

 • Habib Farajabadi, Untitled l Mixed Media l 60x44cm l Unique l 2019

 • Habib Farajabadi, Untitled l Mixed Media l 60x44cm l Unique l 2019

 • Habib Farajabadi, Untitled l Mixed Media l 60x44cm l Unique l 2019

 • Habib Farajabadi, Untitled l Mixed Media l 60x44cm l Unique l 2019

 • Habib Farajabadi, Untitled l Mixed Media l 60x44cm l Unique l 2019

 • Habib Farajabadi, Untitled l Mixed Media l 235x40x40cm l 2019

 • Habib Farajabadi, Untitled l Mixed Media l 223x50x75cm l 2019

 • Habib Farajabadi, Untitled l Mixed Media l 223x40x55cm l 2019

 • Habib Farajabadi, Untitled l Mixed Media l 220x40x55cm l 2019

 • Habib Farajabadi, Untitled l Mixed Media l 210x50x50cm l 2019

 • Habib Farajabadi, Untitled l Mixed Media l 40x20x20cm l 2017

 • Habib Farajabadi, Untitled l Mixed Media l 40x20x20cm l 2017

 • Habib Farajabadi, Untitled l Mixed Media l 40x20x20cm l 2017

 • Habib Farajabadi, Untitled l Mixed Media l 40x20x20cm l 2017

 • Habib Farajabadi, Untitled l Acrylic on Linen l 100x80cm l 2017

 • Habib Farajabadi, Untitled l Acrylic on Linen l 100x80cm l 2017

 • Habib Farajabadi, Untitled l Acrylic on Linen l 100x80cm l 2017

 • Habib Farajabadi, Untitled l Acrylic on Linen l 100x80cm l 2017

 • Habib Farajabadi, Untitled l Acrylic on Linen l 100x80cm l 2017

 • Habib Farajabadi, Untitled l Acrylic on Linen l 100x80cm l 2017

 • Habib Farajabadi, Untitled l Silkscreen l 90x72cm l Unique l 2013

 • Habib Farajabadi, Untitled l Silkscreen l 90x72cm l Unique l 2013

 • Habib Farajabadi, Untitled l Silkscreen l 90x72cm l Unique l 2013

 • Habib Farajabadi, Untitled l Silkscreen l 90x72cm l Unique l 2013

 • Habib Farajabadi, Untitled l Silkscreen l 90x72cm l Unique l 2013

 • Habib Farajabadi, Untitled l Silkscreen l 90x72cm l Unique l 2013

 • Habib Farajabadi, Untitled l Silkscreen l 90x72cm l Unique l 2013

 • Habib Farajabadi, Untitled l Silkscreen l 90x72cm l Unique l 2013

 • Habib Farajabadi, Untitled l Silkscreen l 90x72cm l Unique l 2013

 • Habib Farajabadi, Untitled l Silkscreen l 90x72cm l Unique l 2013

 • Habib Farajabadi, Untitled l Pastel on Cardboard l 45x35cm l 2018

 • Habib Farajabadi, Untitled l Pastel on Cardboard l 45x35cm l 2018

 • Habib Farajabadi, Untitled l Pastel on Cardboard l 45x35cm l 2018

 • Habib Farajabadi, Untitled l Pastel on Cardboard l 45x35cm l 2018

 • Habib Farajabadi, Untitled l Pastel on Cardboard l 45x35cm l 2018

 • Habib Farajabadi, Untitled l Pastel on Cardboard l 45x35cm l 2018

 • Habib Farajabadi, Untitled l Pastel on Cardboard l 45x35cm l 2018

 • Habib Farajabadi, Untitled l Pastel on Cardboard l 45x35cm l 2018

 • Habib Farajabadi, Untitled l Pastel on Cardboard l 45x35cm l 2018

 • Habib Farajabadi, Untitled l Pastel on Cardboard l 45x35cm l 2018

 • Habib Farajabadi, Untitled l Pastel on Cardboard l 45x35cm l 2018

 • Habib Farajabadi, Untitled l Pastel on Cardboard l 45x35cm l 2018

 • Habib Farajabadi, Untitled l Pastel on Cardboard l 45x35cm l 2018

 • Habib Farajabadi, Untitled l Pastel on Cardboard l 45x35cm l 2018

 • Habib Farajabadi, Untitled l Pastel on Cardboard l 45x35cm l 2018

 • Habib Farajabadi, Untitled l Pastel on Cardboard l 45x35cm l 2018

 • Habib Farajabadi, Untitled l Pastel on Cardboard l 45x35cm l 2018

 • Habib Farajabadi, Untitled l Pastel on Cardboard l 45x35cm l 2018