Mahtab Firouzabadi | Works

Back
 • Ramin Saadat Gharin, Untitled, 2015

  Iron Sheet, 90x45x85 cm
 • Ramin Saadat Gharin, Untitled, 2015

  Iron Sheet, 82x80x30 cm
 • Ramin Saadat Gharin, Untitled, 2015

  Iron Sheet, 85x125x50cm
 • Ramin Saadat Gharin, Untitled , 2015

  Iron Sheet , 92x72x30cm
 • Ramin Saadat Gharin, Untitled, 2014

  Pumice Stone and Iron sheet, 120x65x90 cm
 • Ramin Saadat Gharin, Untitled , 2014

  Iron Sheet, 59x40x19 cm
 • Ramin Saadat Gharin, Untitled , 2014

  Iron Sheet, 60x70x14 cm
 • Ramin Saadat Gharin, Untitled , 2014

  Iron Sheet, 72x50x23 cm
 • Ramin Saadat Gharin, Untitled , 2014

  Iron Sheet, 68x46x18 cm
 • Ramin Saadat Gharin, Untitled , 2014

  Iron Sheet, 93x34x17 cm
 • Ramin Saadat Gharin, Untitled , 2014

  Iron Sheet, 88x28x20 cm
 • Ramin Saadat Gharin, Untitled, 2014

  Iron Sheet , 80x80x18 cm
 • Ramin Saadat Gharin, Untitled , 2014

  Iron Sheet, 72x58x20 cm